فارسی

Heavy-duty Restoration & Polishing

If your floor is seriously damaged and heavY-scratched, it's time to restore them. All EZshine Diamond Polishing Pads for this application are professional. We will recommend you a specific floor polishing machine and work method. 


Please let us know your floor types and conditions before you start, and we will help you judge the hardness, PH value and other floor characteristics. Customize a Diamond Polishing Solution for your machine systems, your floors, your industries and your business now.


Customize Solution For Your Business Now


در مجموع از 1 صفحات

ارسال یک پیام

اگر به محصولات ما علاقه مند هستید و می خواهید از جزئیات بیشتر بدانید ، لطفاً در اینجا پیام بگذارید ، ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد.

ارسال یک پیام
خوش آمدید به EZshine
اگر به محصولات ما علاقه مند هستید و می خواهید از جزئیات بیشتر بدانید ، لطفاً در اینجا پیام بگذارید ، ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد.

خانه

محصولات

در باره

مخاطب