فارسی

Daily Cleaning & Maintenance

All EZshine Polycrystal Floor Cleaning Pads are available for all floors, all sizes and shapes. The rectangle pads and other special shapes are all available. For floor daily cleaning and maintenance, there are two points:

· Keep the gloss longer and reduce your periodic maintenance cost

· Increase the shine by daily use

With water only, EZshine Diamond Clean Solution helps you achieve them. Customize it for your machine systems, your floors, and your business now.


Customize My Diamond Clean Solution


در مجموع از 1 صفحات

ارسال یک پیام

اگر به محصولات ما علاقه مند هستید و می خواهید از جزئیات بیشتر بدانید ، لطفاً در اینجا پیام بگذارید ، ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد.

ارسال یک پیام
خوش آمدید به EZshine
اگر به محصولات ما علاقه مند هستید و می خواهید از جزئیات بیشتر بدانید ، لطفاً در اینجا پیام بگذارید ، ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد.

خانه

محصولات

در باره

مخاطب