اخبار
EZshine Roadtrip, Realax Your Heart
Aug 20 , 2021

Road trip with EZshine team, as a gift to reward the new sales record we made last year, everyone here gets a seven-day travel. In EZshine, we hope every colleague can work happily here, enjoy the work and enjoy the life.


We're travelling now in the northwest part of China like Qinghai Lake, Mogaoku, Feicui Lake. All of us cherish and enjoy every peace moment in this trip. Enjoy your summer time!

ارسال یک پیام

اگر به محصولات ما علاقه مند هستید و می خواهید از جزئیات بیشتر بدانید ، لطفاً در اینجا پیام بگذارید ، ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد.

ارسال یک پیام
خوش آمدید به YIXINSHENG
اگر به محصولات ما علاقه مند هستید و می خواهید از جزئیات بیشتر بدانید ، لطفاً در اینجا پیام بگذارید ، ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد.

خانه

محصولات

در باره

مخاطب